Album amicorum, Piemin¸as albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitātes

Akadēmiskajā bibliotēkā, Rokrakstukatalogs, = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19. Jh.), Handschriftenkatalog Sastādījusi/Zusammengestellt von Aija Taimin¸a, Riga, LU Akadēmiskaisapgāds, 2013, LXXXIX-365 p., ill

Contenu de l'article principal

István Monok
Comment citer

Comment citer

[1]
Monok, I. 2016. <i>Album amicorum, Piemin¸as albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitātes</i&gt;. Histoire et civilisation du livre. 11, (janv. 2016), 335-338.
Formats de citations
Articles les plus lus de cet auteur