Accueil / Vol. 10 (2014) / Klára Komorová, Knižnica Zachariáša Mošovského