Klára Komorová, Knižnica Zachariáša Mošovského

Martin, Slovenská národná knižnica, 2009, 202 l.