Book Title

Appendice bibliographique (catalogues, répertoires), faisant suite aux références rassemblées dans : István Monok, « Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le Bassin des Carpates »

RFHL, 2001, p. 199-222.

ROUMANIE

Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii « A. D. Xenopol » Arad. Catalog secolele XV–XVIII [= Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothèque « A. D. Xenopol » d’Arad. Catalogue des éditions des XVe-XVIIIe siècles], réd. Florin Didilescu, Arad, Éd. Nigredo, 2003.

A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa. Catalogul colecţiilor Biblioteca Maghiară Veche a Bibliotecii Academiei Cluj-Napoca. Szerk. és a bev. tanulmányokat írta Sipos Gábor ; a katalógust összeáll. Kovács Mária, et al. Kolozsvár, Scientia, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 2004 (Sapientia könyvek. Társadalomtudomány, 28.)

Marta Cordea, Paula Vasil-Marinescu, Carte veche străină sec. XVII. Catalog. Vol. I-II, Satu mare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 2005.

Elena Dorobont, Carte veche în Biblioteca Judeteană Bistriţa-Năsăud, vol. I : XVe-XVIIe s., vol. II : 1703-1785, vol. III : 1786-1830, Cluj-Napoca, Eikon, 2005-2006.

Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica, Catalogul colectiv al incunabuleleor din România, Bucarest, CIMEC, 2007.

Meda-Diana Hotea, Mária Kovács, Emilia-Mariana Soporan, Catalogul cărţii rare din colecţiile BCU „Lucian Blaga” (sec. XVI-XVIII), Cluj-Napoca, Argonaut (Myrobiblon), 2007.

Erzsébet Muckenhaupt, A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. (Colecţia Biblioteca Maghiară Veche a Muzeului Secuiesc al Ciucului – Old Hungarian Library Collection of the Szekler Museum of Ciuc) I. 1498-1710. Katalógus, Csíkszerda, Csíki Székely Múzeum, 2009 (Collections of the Szekler Museum of Ciuc, vol. 1.)

Olga Şerbănescu, Catalogul cărţii străine din secolul al XVI-lea. Volomul I-II. Litera A-B, Sibiu ; Alba Iulia, Altip, 2007, 2010 (Bibliotheca Brvkenthal, vol. XI, XLIX.)

Elena-Maria Schatz, Gheorghe Buluţă, Carte străină secolele XV-XVIII. Catalog. Universitatea de medicină şi farmacie „Carol Davila”, Bucureşţi, Biblioteca Centrală, Bucarest, Editura Universitară, 2011.

Ősz Sándor Előd, Bibliotheca Calviniana Transylvanica. Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben. Frühneuzeitliche Calvin-Ausgaben in Siebenbürgen, Kolozsvár, EME, 2014 (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 21.)

Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor, cărţilor româneşti (1508-1830). Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită. Coordinatori : Eva Mârza, Florin Bogdan, Sibiu, Techno Media, Astra Museum, 2008-2015.

Florin Bogdan, Monica Avram, Cartea veche străină din colecţiile Biblotecii Judeţene Mureş (sec. XVI-XVII), préf. Iacob Mârza, Sibiu, Editura Astra Museum, 2015.

Edina Gordán, Rezi Botond, Fondul de carte veche străină al bibliotecii Muzeului Judeţean Mureş, tipărit înainte de 1850. – A Maros Megyei Múzeum könyvtárának 1850 előtti külföldi és régi magyarországi nyomtatványai, Catalog/Katalógus, Târgu Mureş ; Cluj Napoca, Ediura Mega, 2015 (Bibliotheca Mvsei Marisiensis. Series Historica, I.)

Florin Bogdan, Tipărituri transilvănene din colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Alba Iulia, Altip, 2015.

RUSSIE

Книги из собрания князей Естергази в Московских библиотеках. – Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Katalog., réd. Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et al., Moscou, Rudomino, 2007.

Books with Baron Moritz Kornfeld’s ex libris in the collections of Nizhny Novgorod State Scientific Library im. V. I. Lenina. Catalogue, réd. T. Andreeva, N. Golubeva, L. Mishina, Nizhny Novgorod, 2007.

Книги из часново собрания гафа Фрибрика Вернера фон Шуленбюрга в Московских библиотеках.Bücher aus der Privatsammlung des Grafen Friedrich Werner von der Schulenburg in Moskauer Bibliotheken. Katalog, dir. Jekatyerina Jurievna Genyijeva, réd. Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et al., Moscou, Rudomino, 2009.

SLOVAQUIE

Angela Stahovcová, Trnavské tlače do roku 1900. Katalóg starých tlači z fondov Štátnej vedeckej knižnice [=Livres imprimés à Nagyszombat avant 1901. Catalogue du fonds ancien de la Bibliothèque scientifique d’état à Cassovie], Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2003.

Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur, Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. XII.a zv. : Opera impressa saeculi XVI, quae in Bibliotheca Collegii Lutherani et in Bibliotheca Publica in Eperies asservantur. Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, éd. Kamil Lacko, Prešov, Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2003.

Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur, Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. III.a zv. : Opera impressa saeculi XVI, quae in Bibliotheca Banikiana asservantur. Tlače 16. storočia v knižnici Antona Augustína Baníka, éd. Helena Saktorová, Klára Komorová, Emília Petrenková, Martin, Slovenská národná knižnica, 2005.

Alžbeta Csájiová, Bratislavské tlače do roku 1900. Katalóg starých tlači z fondov Štátnej vedeckej knižnice [= Livres imprimés à Presbourg avant 1901. Catalogue du fonds ancien de la Bibliothèque scientifique d’état à Cassovie], Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2005, 2 vol.

Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. Seria A. Knihy. Zväzok I-VI, réd. Agáta Klimeková, Eva Augustínová, Janka Ondroušková, Martin, Slovenská národná knižnica, 2008.

Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur, Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. XI.a zv. : Opera impressa saeculi XVI, quae in Bibliotheca Publica Litterarum ac Scientiarum Cassoviensi asservantur. Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, éd. Andrej Szeghy, Košice, Štátna vedecká knižnica, 2010.

Klára Mészárosová, Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. – Emblem Book’s in the University Library in Bratislava, Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, 2011.

Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur, Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. V.a zv. : Opera impressa saeculi XVI, quae in Bibliothecis Neosolii asservantur. Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach, éd. Mária Bôbová, Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, 2012.

Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945. Bibliografia. [= Histoire du livre à Cassovie : Bibliographie), réd. Alžbieta Csájiová, Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová, Viktor Szabó, Andrej Szeghy, Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2012.

Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur, Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. IX.d zv. : Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis regionis Dioecesisque Nitrienses asservantur. Tlače 16. storočia v knižniciach nitrianskeho samosprávneho kraja a nitrianskej diecézy, éd. Lívia Fábryová, Martin, Slovenská národná knižnica, 2013.

Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur, Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. III. zv. : Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Ordinis Franciscanorum asservantur. Tlače 16. storočia vo františkánskych piaristických, éd. Klára Komorová, Helena Saktorová, Martin, Slovenská národná knižnica, 2014.

Ľubomír Jankovi, Inkunábuly. Umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice, Martin, Slovenská národná knižnica, 2014.

CROATIE

Katalog kniga XVI. st. u Metropolitanskoj Knjižnici u Zagrebu. – Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Metropolitana Zagrabiensi asservantur, réd. Vladimir Magicć, Zagreb, Hrvatski državni archiv, 2005.

HONGRIE

Officium Rákóczianum. Az I. Rákóczi Ferencről elnevezett imdásággyűjtemény története és nyomtatott kiadásai, éd. Knapp Éva, Budapest, Borda Antikvárium, 2000.

Régi Magyarországi Nyomtatványok. III. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, III : 1636 -1655, réd. Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit, avec la collab. de Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Käfer István, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2000.

A Pécsi Egyetemi Könyvtárban őrzött Klimo-könyvtár katalógusa, I. rész, A könyvek szerzői betűrendes katalógus. [Catalogue de la Bibliothèque de György Klimó (1710-1777), conservée à la Bibliothèque universitaire de Pécs], réd. Mária Anna Móró, Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001.

Mária Klinda, A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa.Catalogus librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca Civitatis Budapestiensis asservantur : BCB Cat., Budapest, FSZEK, OSZK, 2001.

Judit V. Ecsedy, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473-1600 [répertoire du matériel typographique des ateliers d’imprimerie actifs en Hongrie, 1473-1600), Budapest, Balassi, OSZK, 2004 (Hungaria Typographica, I.)

Bibliotheca Nationis Hungariae : Die Ungarische Nationalbibliothek in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle : der Katalog aus dem Jahr 1755 : Textausgabe der Handschrift der Széchényi Nationalbibliothek Budapest : Catalogus librorum, dissertationum, et manuscriptorum variorum ad rem Hungaricam praecipue facientium ex bibliotheca, quae Vitebergae est, Hungarorum congestus ab Adamo Latsny Turotzensi, Vitebergae Saxonum die XV. Nov. A.R.S.M.DCC.LV, dir. Ildikó Gábor, Silke Trojahn, István Monok, Dorothea Sommer, Hildesheim ; Zürich ; New York, Olms, 2005.

Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai. – Alte Ungarische Bibliothek. Im Ausland erschienene fremdsprachige Werke Ungarländischer Autoren. 1712-1800. 1-2. Kötet, dir. Dörnyei Sándor, Szávuly Mária, Budapest, OSZK, 2005-2007.

Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. [Catalogue des livres de Ferenc Kazinczy (1759-1831), conservés dans la Bibliothèque du collège calviniste à Sárospatak], réd. Kiss Endre József, Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 2006 (Acta Patakina, XIX.)

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa.Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesianae Sabariensis asservantur, réd. Rétfalvi Gábor, Szombathely, Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, 2006 (compte rendu dans HCL, VIII, 2012, p. 379-381).

Velenczei Katalin, A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. – Catalogus librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca Episcopatus Alba-Regalensis asservantur (BEpAlb Cat.), Budapest-Székesfehérvár, OSZK, Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, 2008.

Judit V. Ecsedy, Melinda Simon, Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488-1800.Hungarian Printers’ and Publishers’ Devices 1488-1800, Budapest, Balassi, OSZK, 2009.

—, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század, I : Nyugat- és Észak-Magyarországi nyomdák. [Répertoire du matériel typographie des ateliers actifs en Hongrie Supérieur et en Hongrie occidentale), Budapest, Balassi, OSZK, 2010 (Hungaria Typographica, II/1.).

István Boros, A Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványai. – Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca Diocesis Vaciensis asservantur, Vác, Váci Egyházmegye, 2010 (compte rendu dans HCL, VIII, 2012, p. 379-381).

Régi Magyarországi Nyomtatványok. IV. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, IV : 1636 -1670, réd. Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter, P. Vásárhelyi Judit, avec la collab. de Judit V. Ecsedy et István Käfer, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012.

Catalogue of the incunables in the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences : INC-MTA, réd. Marianne Rozsondai, Béla Rozsondai, Budapest, Argumentum ; Library of the Hungarian Academy of Sciences, 2013.

Szilvia Bánfi, Ilona Pavercsik, Péter Perger, Judit V. Ecsedy, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század, II/A-B : Kelet-magyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse, Kassa. [Répertoire du matériel typographique des ateliers actifs au XVIIe siècle. II/A-B. Ateliers de Hongrie orientale, Transylvanie, Lőcse et Kassa), Budapest, Balassi, OSZK, 2014 (Hungaria Typographica, II/2-3.)

Käfer Stephanus, Esther Kovács, Ave Tyrnavia ! Opera impressa Tyrnaviae typis Academicis, Budapest, Strigonii, Tyrnaviae, 2013, Esztergom Hittudományi Főiskola, OSZK, Nagyszombati Egyetem, Szent Adalbert Alapítvány, 2013 (compte rendu dans HCL, XI, 2015, p. 352-355).

Gáborjáni Szabó Botond, Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium. Egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa – fejezet a historia litteraria magyarországi történetéből, Debrecen, TREGy, 2014 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai).

Éva Knapp, Martin von Cochem Magyarországon, vol. I. Mennyei követek, Zebegény, Borda Antikvárium, 2014 (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, 1.)

—, Martin von Cochem Magyarországon, vol. II. Sigray Erzsébet Róza Jó illatú rózsáskertje és a Jó illatú kis rózsáskertek, Zebegény, Borda Antikvárium, 2016 (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, 2.)

Série des « Documents sur l’histoire des mouvements intellectuels aux XVIe-XVIIIe siècles » (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez), réd. Bálint Keserű et Mihály Balázs.

13/3- Magyarországi magánkönyvtárak, III, [Bibliothèques privées de Hongrie, III] Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya, réd. Vilam Čičaj, István Monok, Noémi Viskolcz, Budapest ; Szeged, 2003.

13/4- Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552-1740 [Bibliothèques privées de Hongrie, IV], réd. Bajáki Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi, Budapest, 2009.

13/5- Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643-1750 [Bibliothèques privées de Hongrie, V], réd. Czeglédi László, Kruppa Tamás, Monok István, Budapest, 2010.

16/5- Erdélyi könyvesházak, V [Bibliothèques de Transylvanie, V], réd. István Monok, Attila Verók, Budapest ; Szeged, 2017 (en préparation).

17/3- Orsolya Száraz, Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae, préf. Száraz Orsolya et Rosa Pace, Budapest ; Eger, 2015.

19/2- Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon. 1530-1750. Jegyzékszerű források. [Bibliothèques institutionelles protestantes de Hongrie], réd. Oláh Róbert, Budapest, 2009.

19/3- Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarországon. Ferences könyvtárak, 1668-1750. [Bibliothèques institutionelles catholiques de Hongrie : Bibliothèques franciscaines], réd. Zvara Edina, Budapest, 2008.

19/4- András Emődi, A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén [= La culture livresque du bas-clergé dans le diocèse catholique de Nagyvárad], Budapest ; Szeged ; Nagyvárad, 2014.

Série des « Cahiers d’histoire des bibliothèques » (Könyvtártörténeti Füzetek), éd. István Monok.

XII- Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. [Bibliothèques collectives et privées en Hongrie, 1552-1750. Bibliographie des catalogues], réd. Monok István, Zvara Edina, Budapest, 2008.

Série des « Bibliothèques dans le bassin des Carpates à l’époque moderne » (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai – Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit), éd. István Monok.

5- András Emődi, A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. Században [= La bibliothèque du chapitre de Nagyvárad au XVIIIe siècle], Budapest ; Szeged, 2002.

6- Noémi Viskolcz, Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliográfia. A Bisterfeldkönyvtár. [= Bibliographie et bibliothèque de J. H. Bisterfeld], Budapest ; Szeged, 2003.

7- Györgyi Borvölgyi, Ráday Pál (1677 -1733) könyvtára [= La bibliothèque de Pál Ráday], Budapest ; Szeged, 2004.

8- Noémi Viskolcz, A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasdy Ferenc könyvtára [= Le mécénat de cour et la bibliothèque de Ferenc Nádasdy], Szeged ; Budapest, 2013.

9- Edina Zvara, A nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában [= Les livres des pasteurs protestants en Hongrie occidentale à l’époque du humanisme tardif], Szeged ; Budapest, 2013.

10- Gyöngyi Bíró, „Vade, belle libelle. Claudiopolim… ” I. A kolozsvári magyar és száz unitárius egyházközség közös könyvtára I [= La bibliothèque du diocèse unitaire saxon et hongrois à Kolozsvár], Budapest, 2017.

Série des « Catalogues des fonds anciens des bibliothèques hongroises dans le bassin des Carpates » (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyveiAltbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken), éd. István Monok.

1- András Emődi, A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya I.Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Grosswardein, Budapest ; Nagyvárad, Akadémiai Kiadó, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK, 2005.

2- András Emődi, A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya II. – Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Grosswardein, Budapest ; Nagyvárad, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK, 2008.

3- Emese Rácz, Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állománya. – Altbücherbestand der Bibliothek des ehemaligen Minoritenklosters in Strassburg am Mieresch, Budapest ; Cluj Napoca, OSZK, Biblioteca Centrală Universitară « Lucian Blaga », 2009.

4- Árpád Magyar, Zvara Edina, A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya.Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Kaplau, Budapest, OSZK, 2009.

5- András Emődi, A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya. – Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Sathmar, Nagyvárad, Szatmári Római Katolikus Püspökség, Varadinum Script Kiadó, 2010.

6- Katalin Keveházi, András Varga, A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701 előtti nyomtatványai. – Altbücherbestand vor 1701 der Universitätsbibliothek-Szeged, Szeged, SZTE, 2010.

7- Tibor Marti, A füleki ferences könyvtár régi könyvei. – Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Fülek, Eger, EKF, 2012.

8- Viktória Csesznegi, Stohl Róbert, A zombori kármelita rendház könyvtárának régi állománya. – Altbücherbestand der Bibliothek des Karmelitenklosters in Sombor, Budapest ; Eger, MTA KIK, 2015.

9- József Kurta, A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárának régi állománya.Altbücherbestand der Bibliothek des Protestantisch-Theologischen Instituts in Klausenburg, Kolozsvár, PTI, 2015.

10- András Varga, A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 1701-1800 közötti régi nyomtatványai. – Altbücherbestand zwischen 1701-1800 der Klebelsberg-Universitätsbibliothek-Szeged. Szeged, SZTE, 2015.

Série des « Armenian Cultural Heritage in the Carpatian Basin », éd. Bálint Kovács, István Monok, Stephan Troebst.

1- Armehuni Drost-Abgarjan, Bálint Kovács, Tibor Marti, Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis, Leipzig–Eger, GWZO, EKF, 2011.

2- Mária Horvát, Annamária Lupták, István Monok, Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz, Budapest ; Leipzig ; Eger, MTA KIK, GWZO, EKE, 2017.